ἔνδηλος

ἔνδηλος, ον,
A visible, manifest, clear,

ἔνδηλα καὶ σαφῆ λέγειν S.Ant. 405

;

ἔ. τι ποιεῖν Th.4.132

.
2 manifest, discovered, known, mostly of persons, Ar.Eq.1277, Th.6.36;

τινί Id.4.41

: with a part.,

ἔνδηλοι ἔστε . . βαρυνόμενοι Id.2.64

, cf. Pl.Phd.88e, Tht.174d, D.21.198; of things,

τί τὸ ὑποκείμενον, οὐκ ἔστιν ἔνδηλον Arist.de An.422b34

.
II Adv. -λως: [comp] Sup.

-ότατα, προλέγειν Th.1.139

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἔνδηλος — visible masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ένδηλος — η, ο (AM ἔνδηλος, ον) 1. φανερός, ολοφάνερος 2. (για πρόσ.) γνωστός («καίπερ οὐ βουλόμενοι ἔνδηλοι εἶναι τοις Ἀθηναίοις», Θουκ.) …   Dictionary of Greek

 • ἐνδηλότερον — ἔνδηλος visible adverbial comp ἔνδηλος visible masc acc comp sg ἔνδηλος visible neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδηλότατα — ἔνδηλος visible adverbial superl ἔνδηλος visible neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδήλως — ἔνδηλος visible adverbial ἔνδηλος visible masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔνδηλον — ἔνδηλος visible masc/fem acc sg ἔνδηλος visible neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδηλότερα — ἔνδηλος visible neut nom/voc/acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδηλότερος — ἔνδηλος visible masc nom comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδήλου — ἔνδηλος visible masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδήλους — ἔνδηλος visible masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδήλων — ἔνδηλος visible masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.